Life Style

บริโภคอย่างเป็นสุขลดสารพิษในร่างกาย

foodการบริโภคอาหารในทุกวันนี้ต่างก็มีสารเจือปนหรือผสมไปด้วยสารต่างๆมากมายโดยที่เราไม่รู้ได้เลย เนื้อสัตว์แต่ล่ะชนิดแน่นอนอยู่แล้วว่ามันมีการเลี้ยงที่มีคุณภาพก็จริงแต่ก็ต้องให้อาหารสำเร็จกับสัตว์ที่จะเลี้ยงซึ่งในอาหารสำเร็จนั้น ก็มีส่วนผสมของสารต่างมาด้วย ทำให้สัตว์ที่รับประทานเข้าไปมีสารพิษสะสมอยู่ภายในร่างกายของมันด้วย พืชผักต่างๆและพืชผักสวนครัวก็เช่นกัน วิธีการเพราะปลูกส่วนใหญ่ในหลายพื้นที่ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดใส่ผักเพื่อไม่ให้หนอนหรือมาแมลงมากัดกินพืชผลการเกษตรของเกษตรกรได้ คนที่บริโภคเข้าไปอาจจะท้องร่วงหรืออาหารเป็นพิษและสามารถทำให้ช็อกตายได้

ยกตัวอย่างเช่น เด็กในจังหวัดกำแพงเพชรมีอาการอาหารเป็นพิษ จะรู้สึกมึนหัว อาเจียน เป็นไข้ จนในที่สุดลมหายใจเริ่มอ่อนแรงและตายในที่สุด ในปีที่เด็กคนนั้นเสียชีวิต รัฐบาลได้ทำการประชุมและหาวิธีป้องกัน จนได้ข้อสรุปเสนอโครงการรณรงค์ขึ้นโดยมีชื่อว่า กินผักปลอดสารพิษเพื่อร่างกายที่แข็งแรง โครงการได้ลดการเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้มากในระดับหนึ่ง เพราะผักส่วนใหญ่จะปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะใช้แค่ปุ๋ยหมักจากวัชพืชจึงไม่ก่อให้เกิดการสะสมสารพิษในผักได้ ทุกวันนี้โครงการรณรงค์นี้ได้แพร่หลายไปในหลายจังหวัดของประเทศไทยมีการปลูกผักออแกนิกและผักอินทรีย์ เพื่อทำให้คนหันมาบริโภคพืชผักปลอดสารพิษกันเยอะๆ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แถมยังสะสมสารเคมีไว้ในร่างกายด้วย ทำให้มีความปลอดภัยในชีวิตที่สูงขึ้นและลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ในระดับหนึ่ง รัฐบาลได้มองเห็นราคาของผักปลอดสารผิดที่มีราคาสูงมากกลัวจะไม่มีใครซื้อมาบริโภคเพราะมีราคาที่สูงมากๆ จึงปรับสมดุลของราคาผักปลอดสารผิดลง ปัจจุบันจึงมีคนนิยมกินผักปลอดสารพิษเยอะมากๆ การรณรงค์ในครั้งนี้ถือว่ามีความสำเร็จมากๆ